Bring - ข้อสอบราชการ, งานราชการ

68


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
ถาม-ตอบ การพัฒนา ชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ถาม-ตอบ การพัฒนา ชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
77


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
132


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

เขียนโดย เอกสารสอบ
13/05/2563
97


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่1
15/05/2563
108


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
ข้อสอบ ภาค ข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ภาค ข   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
110


ข้อสอบพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
สรุป สูตรลัด ครบ ครอบคลุม เข้าใจง่าย 

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
01/06/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน