Bring - แนวข้อสอบ, ข้อสอบราชการ, แชร์ & ฟรี

ID
หัวข้อ
อ่าน
67 แนวข้อสอบเก่า กพ. พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [25/11/2018]
712
113 แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [06/02/2019]
425
114 เตรียมสอบ กพ . พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [10/02/2019]
581
121 แนวข้อสอบ กพ. พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [20/02/2019]
427
130 รวมสูตรแนวทางการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมตัวสอบ ภาค ก. กพ.ทุกปี พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [06/03/2019]
2396
133 แนวข้อสอบ กพ 2562 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [15/03/2019]
1082
134 แนวข้อสอบ กพ 2562 รวมรายละเอียดสูตร แนวทางการคิด วิเคราะห์ ข้อสอบ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [15/03/2019]
1208
135 ข้อสอบกพ 2561 เป็นแนวทางการสอบ กพ 2562 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [18/03/2019]
1221
137 แนวข้อสอบ กพ แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [21/03/2019]
1217
139 แนวข้อสอบ กพ. พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [21/03/2019]
390
142 แบบทดสอบ แนวข้อสอบ กพ 2561 ข้อสอบเหมือนสนามสอบจริง พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [25/03/2019]
1097
143 แนวข้อสอบ กพ. 2557 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกบ่อย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [26/03/2019]
660
146 แนวข้อสอบ ภาค ก 2559 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [29/03/2019]
683
148 แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 59 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [02/04/2019]
466
149 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 61 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [03/04/2019]
1877
150 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 60 (สอบ 6 ส.ค.60) พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [04/04/2019]
481
151 แนวข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 60 (สอบ 2 ก.ค. 60) พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [09/04/2019]
759
152 ข้อสอบจริง กพ 60 รอบพิเศษ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [11/04/2019]
1504
153 เทคนิคการทําข้อสอบแบบตาราง พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [17/04/2019]
521
167 ข้อสอบภาษาอังกฤษภาค ก กพ. และท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [29/04/2019]
2403
170 แนวข้อสอบ กพ. 2562 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [06/05/2019]
331
185 สรุปสูตรภาคกท้องถิ่นและกพ 2562 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [12/05/2019]
229
197 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [16/05/2019]
303
229 ข้อสอบ กพ ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [28/05/2019]
299
230 เทคนิคทำข้อสอบภาษาไทย แนวข้อสอบ กพ. 2562 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [30/05/2019]
294
231 ตรรกศาสตร์พิ้นฐาน สอบ กพ สอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [30/05/2019]
271
232 ข้อสอบภาษาอังกฤษ กพ ออกสอบทุกปี พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [30/05/2019]
384
233 ข้อสอบ กพ เงื่อนไขภาษา พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [30/05/2019]
302
234 ข้อสอบโอเปอร์เรต กพ 62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [30/05/2019]
452
235 ข้อสอบตรรกศาสตร์ กพ.62 ท้องถิ่น 62 ครูผู้ช่วย 62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [30/05/2019]
364
236 แนวข้อสอบบทความยาว กพ ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [30/05/2019]
268
237 แนวข้อสอบคณิตทั่วไป สอบกพ สอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [30/05/2019]
265
239 แนวข้อสอบอนุกรม สอบ กพ. สอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [31/05/2019]
264
246 ข้อสอบภาษาอังกฤษเตรียมสอบบรรจุข้าราชการ พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [04/06/2019]
340
256 เเนวข้อสอบกพ 62 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
282
289 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 59 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [20/06/2019]
182
290 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 60 (รอบพิเศษ) พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [20/06/2019]
199
291 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 60 (สอบ 2 ก.ค. 60) พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [20/06/2019]
209
292 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 60 (สอบ 6 ส.ค.60) พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [20/06/2019]
265
293 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 61 (สอบ 15 กค 61) พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [20/06/2019]
326
301 แนวข้อสอบ กพ ข้อสอบจริง ทำได้ก็สอบผ่าน พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [25/06/2019]
410
311 ข้อสอบ กพ พร้อมเฉลยเตรียมสอบกพ 2562 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [01/07/2019]
362
333 การเป็นข้าราชการที่ดี” สอบ ก.พ.ในหลักสูตรใหม่ 63
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [10/07/2019]
634
341 แนวข้อสอบ กพ. ล่าสุด 2561 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [15/07/2019]
347
362 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป อุปมา อุปไมย พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [27/07/2019]
533
378 แนวข้อสอบ ภาค ก ทุกกระทรวง
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [19/08/2019]
314
392 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [23/08/2019]
647
393 ข้อสอบอนุกรมตัวเลข เอาไว้ฝึก IQ และสอบวัดเชาว์ต่าง
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [27/08/2019]
426
397 แนวข้อสอบ กพ 2563
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [02/09/2019]
2580
414 TylerJuild
โดย TylerJuild [23/09/2019]
207
433 แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ.
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [24/10/2019]
1473
464 แนวข้อสอบ กพ. ​เตรียมสอบภาคกทุกกระทรวงพร้อม​เฉลย​
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [06/11/2019]
8600
481 แนวข้อสอบ กพ ภาคพิเศษ 2563
โดย วันนี้คือวันของเรา [13/12/2019]
4227
482 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562​
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [19/12/2019]
4702
489 ข้อสอบกพพร้อมเฉลยเตรียมสอบกพ 2563
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [05/01/2020]
2935
494 ข้อสอบกพ63​ วิชาความรู้​เเละลักษณะ​ขัา​ราชการ​ที่ดี
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [10/01/2020]
1538
495 ข้อสอบ กพ.จริงปี 2559
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [05/02/2020]
2344
496 ข้อสอบกพ.63 พร้อมเฉลยเตรียมสอบกพ 2563
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [07/02/2020]
2476
499 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 60 (รอบพิเศษ)
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [11/02/2020]
2159
500 ข้อสอบจริงปี60 สอบวันที่ 2 ก.ค. 60
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [12/02/2020]
584
502 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 61 (สอบ 15 กค 61)
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [13/02/2020]
552
504 ข้อสอบจริง ก.พ. ภาค ก. ปี 60 (สอบ 6 ส.ค.60)
โดย คนสอบราชการ [14/02/2020]
454
505 แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [17/02/2020]
962
538 แนวข้อสอบ​อนุกรมละเอียดมาก​ กพ 63​ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [20/02/2020]
762
539 สรุป พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [21/02/2020]
578
547 ข้อสอบ พรฎ.บ้านเมืองที่ดี
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [24/02/2020]
470
548 ข้อสอบเหมือนจริง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [25/02/2020]
501
549 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ สอบกพ 63 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [26/02/2020]
408
551 ตัวอย่างข้อสอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [27/02/2020]
345
552 แนวข้อสอบจริง กพ. พร้อมเฉลยละเอียดมาก
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [28/02/2020]
891
553 SergeyRex
โดย SergeyRex [03/03/2020]
145
554 แนวข้อสอบ ภาค ก กพ. 2563 ​พร้อม​เฉ​ล​ยตัวเต็ม
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [11/03/2020]
628
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน