Bring - แนวข้อสอบ, ข้อสอบราชการ, แชร์ & ฟรี

ID
หัวข้อ
อ่าน
39 ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [02/11/2018]
549
40 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [02/11/2018]
515
55 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [16/11/2018]
788
56 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [19/11/2018]
494
59 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงิน+พ.ศ.2551 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [19/11/2018]
362
62 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [21/11/2018]
473
98 แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [23/12/2018]
539
155 ข้อสอบสรุป พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [20/04/2019]
429
189 แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [13/05/2019]
158
251 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [06/06/2019]
152
252 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [06/06/2019]
151
253 แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [06/06/2019]
133
309 สรุป พรบ. เทศบาล ออกสอบท้องถิ่น 62 จำนวน 3 ข้อ
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [01/07/2019]
120
391 สรุป พรบ.บริหารราชการเเผ่นดิน 2553
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [23/08/2019]
129
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน