Bring - แนวข้อสอบ, ข้อสอบราชการ, แชร์ & ฟรี

ID
หัวข้อ
อ่าน
43 แนวข้อสอบครูธุรการ พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [05/11/2018]
607
52 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นๆ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [15/11/2018]
661
53 ข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรล่าสุด พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/11/2018]
796
57 ข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 2561 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [19/11/2018]
439
60 แนวข้อสอบครูธุรการ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [20/11/2018]
693
61 แนวข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [21/11/2018]
463
68 ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2560 การพัฒนาหลักสูตร พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [26/11/2018]
406
87 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้าคสช. พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [14/12/2018]
346
119 ข้อสอบสพฐ.2561 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [19/02/2019]
422
126 ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [05/03/2019]
705
138 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้า คสช. พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [21/03/2019]
877
141 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยจากสนามสอบจริงปี 2561 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [23/03/2019]
1510
144 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กฎหมายการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [27/03/2019]
929
147 แนวข้อสอบครูกทม. เดือนมีนาคม 2562 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [31/03/2019]
330
187 ข้อสอบนักวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [12/05/2019]
176
198 แนวข้อสอบเอกปฐมวัย พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [17/05/2019]
165
240 สรุป+ข้อสอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [31/05/2019]
410
245 แนวข้อสอบวิชาชีพครูสอบบรรจุครูทุกสังกัด พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [01/06/2019]
194
300 ข้อสอบพฤติกรรมครูเตรียมสอบครูผู้ช่วยทุกกระทรวง พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [24/06/2019]
172
312 ข้อสอบครูผู้ช่วยปฐมวัยเตรียมสอบทุกกระทรวง 2562 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [01/07/2019]
196
336 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [11/07/2019]
179
350 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย
โดย คนสอบราชการ [23/07/2019]
444
352 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคม พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [23/07/2019]
247
354 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [24/07/2019]
441
356 แนวข้อสอบครูสังคม เรื่องประวัติศาสตร์สากล พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [25/07/2019]
381
358 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กฏหมายการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [25/07/2019]
228
363 แนวข้อสอบวิชาช่างกลโรงงาน สอบครูอาชีวะ 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [28/07/2019]
202
364 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [29/07/2019]
239
365 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [29/07/2019]
284
366 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยเตรียมสอบตำรวจทหารครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [30/07/2019]
266
369 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [31/07/2019]
242
371 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [01/08/2019]
392
406 สรุปมาตราฐานวิชาชีพครูออกสอบครูผู้ช่วยทุกกระทรวง
โดย แนวข้อสอบราชการ [10/09/2019]
963
407 แนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
โดย แนวข้อสอบราชการ [10/09/2019]
1039
409 TylerJuild
โดย TylerJuild [15/09/2019]
115
444 กฎหมายการศึกษาพร้อมเฉลย
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [24/10/2019]
1651
461 แนวข้อสอบ​วิชาชีพ​ครู​เตรียมสอบ​ครู​ผู้ช่วย​ทุก​กระทรวง​
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [04/11/2019]
3659
470 ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สรุปประเด็นชัดเจน
โดย คนสอบราชการ [04/12/2019]
4398
476 อักษรย่อชื่อของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [09/12/2019]
1126
478 ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [11/12/2019]
4226
483 กฎหมาย​การศึกษา​พร้อม​เฉลย​เตรียมสอบ​ครู​ผู้ช่วย​ทุก​ตำแหน่ง
โดย วันนี้คือวันของเรา [20/12/2019]
3504
484 ข้อสอบพรบ.การศึกษา​แห่งชาติ​พร้อม​เฉลย​
โดย วันนี้คือวันของเรา [23/12/2019]
1279
487 ความรู้ทั่วไป ที่สุดของประเทศไทย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [03/01/2020]
2090
555 ทบทวนแนวข้อสอบครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [11/03/2020]
93
558 วิชาการศึกษา
โดย kong-kwan [25/03/2020]
31
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน