Bring - แนวข้อสอบ, ข้อสอบราชการ, แชร์ & ฟรี

ID
หัวข้อ
อ่าน
34 แนวข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [02/11/2018]
650
46 แนวข้อสอบภาค ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [08/11/2018]
577
49 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [12/11/2018]
589
54 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/11/2018]
971
78 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [09/12/2018]
487
79 ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น(กฎหมาย) พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [11/12/2018]
395
92 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อปท. ท้องถิ่น เทศบาล พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [17/12/2018]
353
93 แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [18/12/2018]
335
95 ข้อสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [20/12/2018]
252
97 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท. อบจ. อบต. เทศบาล พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [21/12/2018]
381
106 ข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [24/12/2018]
297
123 ข้อสอบบทสนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [21/02/2019]
397
125 แนวข้อสอบท้องถิ่น จากสนามจริง ปี 2560 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [27/02/2019]
361
154 ข้อสอบ ภาค ก อปท. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [19/04/2019]
311
156 ข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [21/04/2019]
362
160 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [26/04/2019]
548
162 เจาะข้อสอบจริงท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [27/04/2019]
1249
163 ข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย เตรียมสอบปี 62 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/04/2019]
1249
164 ข้อสอบเหตุการณ์สำคัญโลกประจำปี 2561-2562
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [29/04/2019]
1237
165 แนวข้อสอบจริงท้องถิ่น 2562 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [29/04/2019]
1252
166 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [29/04/2019]
1213
168 ข้อสอบท้องถิ่น62 ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข สุขาภิบาล พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [29/04/2019]
2260
169 ข้อสอบภาคข จัดเก็บรายได้ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [04/05/2019]
154
171 ข้อสอบเก่าท้องถิ่น 1668 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [07/05/2019]
182
172 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เตรียมสอบท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [08/05/2019]
331
173 แนวข้อสอบไฟฟ้า สำหรับอ่านสอบภาคขท้องถิ่นเเละครูอาชีวะ ไม่มีเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
145
174 แนวข้อสอบท้องถิ่น สรุปพรบ.11 ฉบับ พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
177
175 แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
162
176 แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [08/05/2019]
144
177 ข้อสอบท้องถิ่นวิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [08/05/2019]
162
178 ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ออกโดย ม.บูรพา พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [08/05/2019]
226
179 เก็งข้อสอบท้องถิ่นวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [08/05/2019]
202
180 ข้อสอบภาคข นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [09/05/2019]
155
181 เเนวข้อสอบภาคข นักวิชาการวัฒนธรรมท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [09/05/2019]
159
183 เเนวข้อสอบภาคขบัญชี เตรียมสอบท้องถิ่น ครูอาชีวะ เเละกทม 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [10/05/2019]
141
184 แนวข้อสอบท้องถิ่น 435 ข้อ ใช้สอบทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [10/05/2019]
231
186 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันออกสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [12/05/2019]
176
188 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก อปท.62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [12/05/2019]
294
193 ข้อสอบภาคข นักจัดเก็บรายได้ คลัง บัญชี ท้องถิ่น62 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [13/05/2019]
185
194 ข้อสอบเก่าเตรียมสอบ อบต. พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [15/05/2019]
150
195 เจาะลึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [15/05/2019]
630
196 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [15/05/2019]
189
221 ข้อสอบนักวิชาการศึกษาครูผู้ช่วยเตรียมสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [17/05/2019]
143
224 แนวข้อสอบภาคข การเงินเเละการคลังท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [23/05/2019]
158
226 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบท้องถิ่น และ ข้อสอบ กพ. 62 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [24/05/2019]
201
227 ข้อสอบภาษาอังกฤษภาคก พร้อมเฉลย สอบท้องถิ่น 62
โดย วันนี้คือวันของเรา [24/05/2019]
149
228 ข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น พร้อมเฉลยเตรียมสอบปี 62
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [25/05/2019]
172
238 เเนวข้อสอบภาคข นักวิชาการการเงินการคลังท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [30/05/2019]
146
241 ข้อสอบภาคข พรบ.พัสดุ 60 เตรียมสอบท้องถิ่นปี 62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [31/05/2019]
153
242 แนวข้อสอบภาคข เจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [31/05/2019]
118
247 ข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [04/06/2019]
145
248 ข้อสอบจริงภาคขนักพัสดุเตรียมตัวสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [04/06/2019]
142
249 ข้อสอบนักวิชาการเกษตรและครูผู้ช่วยเอกเกษตร พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [05/06/2019]
110
255 ข้อสอบภาคข นักบัญชี คลัง ตรวจสอบภายใน พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [06/06/2019]
118
257 ข้อสอบภาคข นักวิชาการวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
113
261 ข้อสอบเก่าท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [07/06/2019]
157
262 ข้อสอบพัสดุ เตรียมสอบท้องถิ่น 60 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [08/06/2019]
149
263 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [08/06/2019]
113
264 ข้อสอบภาคกข นักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [10/06/2019]
109
266 ข้อสอบครูผู้ช่วย สอบสพฐ.และท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [11/06/2019]
124
267 ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก อปท. 2,800 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
176
268 ข้อสอบเก่าท้องถิ่น 2 สมัย ทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
162
269 ข้อสอบท้องถิ่นเสมือนจริง 100 ข้อ พี่แมงปอ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
303
271 ข้อสอบภาษาไทยภาค ก เตรียมสอบ กพ ท้องถิ่น สพฐ 62 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [13/06/2019]
137
274 ข้อสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข นักวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [14/06/2019]
122
275 ข้อสอบจริงล่าสุด ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [15/06/2019]
172
276 สรุปพรบ.เทศบาล 62 ออกสอบท้องถิ่น
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/06/2019]
130
277 ข้อสอบภาคขเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเตรียมสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [16/06/2019]
137
278 การเขียนโครงการออกสอบภาค ข ท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [16/06/2019]
117
284 ข้อสอบภาคข ท้องถิ่นสุขาภิบาล สาธารณสุข พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [17/06/2019]
215
285 แนวข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [18/06/2019]
134
286 แนวข้อสอบภาคข บัญชี จัดเก็บรายได้ คลัง พัสดุ พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [18/06/2019]
188
287 แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน อปท.2562 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [19/06/2019]
97
288 ข้อสอบท้องถิ่นที่เคยออก พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [19/06/2019]
203
294 หนังสือราชการ ออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [21/06/2019]
171
295 ข้อสอบ กพ และท้องถิ่น 62 หัวใจข้อสอบภาคก ภาษาไทย พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [22/06/2019]
169
296 ข้อสอบ กพ. และข้อสอบท้องถิ่น 61 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [22/06/2019]
211
297 ข้อสอบภาคข นักวิชาการสุขาภิบาลนักวิชาการสาธารณสุข ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [22/06/2019]
202
298 สรุปข้อสอบรัฐธรรมนูญ 60
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [22/06/2019]
179
299 ข้อสอบท้องถิ่น 62 ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [24/06/2019]
186
302 300 ถามตอบข้อสอบ ฉบับเตรียมสอบท้องถิ่น ปี2562 พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [25/06/2019]
179
303 ข้อสอบครูผู้ช่วยปฐมวัยเตรียมสอบทุกกระทรวง 2562 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
118
304 ข้อสอบภาคข นักวิชาการวัฒนธรรม ศาสนพิธีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
124
305 ข้อภาคข แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ 2560 พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
128
306 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [27/06/2019]
141
307 ข้อสอบเสมือนจริง ภาค ก ท้องถิ่นทุกตำแหน่งจำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [01/07/2019]
171
308 แนวข้อสอบภาคข บัญชี คลัง จัดเก็บรายได้ พัสดุท้องถิ่นเตรียมสอบ 62 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [01/07/2019]
147
310 แนวข้อสอบภาคข เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นเตรียมสอบ 62 พร้อมเฉลย
โดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม [01/07/2019]
145
313 ข้อสอบกฎหมาย 11 ฉบับ สอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [01/07/2019]
226
315 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [03/07/2019]
419
317 แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
133
318 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิเคราะ์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
188
319 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามรถทั่วไป พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [04/07/2019]
195
322 คำนวณภาษีออกสอบภาคข นักจัดเก็บรายได้บัญชีการเงิน
โดย ติวเตอร์บ้านนอก [04/07/2019]
440
323 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ฉบับแก้ไข
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [04/07/2019]
823
324 พรบ.เทศบาล ออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [06/07/2019]
172
325 สรุปเนื้อหารัฐธรรมนูญ 60 ออกสอบท้องถิ่น62
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [06/07/2019]
196
326 แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [06/07/2019]
192
327 แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสารสนเทศ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ช่างมันเลย [08/07/2019]
193
328 สรุปสาระสำคัญ พรบ เมืองพัทยา
โดย มนต์ชัย ศิริโรจน์ [08/07/2019]
150
332 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย
โดย แก้วไม่มีวันเต็ม [09/07/2019]
240
334 แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [10/07/2019]
195
335 ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [11/07/2019]
322
337 ข้อสอบงานสารบรรณออกสอบภาคกท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [12/07/2019]
158
338 แนวข้อสอบ ภาค ก กฎหมายท้องถิ่น พร้อมเฉลย
โดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว [12/07/2019]
190
339 ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน ออกสอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [13/07/2019]
951
340 แนวข้อสอบท้องถิ่น 100 ข้อ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [13/07/2019]
227
342 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ งานธุรการ พร้อมเฉลย
โดย ยุ้ย ติวเตอร์ฝิน [16/07/2019]
191
343 แนวข้อสอบนักวิชาการการศึกษา พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [16/07/2019]
1816
346 แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สอบท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย พรณิพาวดี ดาวเรือน [19/07/2019]
1038
355 แนวข้อสอบภาษาไทยท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [24/07/2019]
200
357 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาคก กพ พร้อมเฉลย
โดย วันนี้คือวันของเรา [25/07/2019]
162
361 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ภาคก ท้องถิ่น และ กพ พร้อมเฉลย
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [26/07/2019]
177
400 แนวข้อสอบ กพ และท้องถิ่น
โดย สักวันหนึ่ง เป็นของเรา [04/09/2019]
1909
485 การพิมพ์หนังสือราชการไทยออกสอบท้องถิ่น 62
โดย ไม่รู้ ไม่ผิด [26/12/2019]
1112
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน