Bring - ข้อสอบราชการ & งานราชการ
Bring - ข้อสอบราชการ & งานราชการ

497


ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ออกสอบกพเเละครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่63
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง |ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม. |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์ |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ |ข้อสอบพัฒนาชุมชน |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
02/08/2563
171


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบวิชาการศึกษาออก​สอบ​ครู​ผู้ช่วย ​63 ทุก​กระทรวง พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ออก​สอบ​ครู​ผู้ช่วย ​63 ทุก​กระทรวง  พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรี ข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
30/07/2563
143


ข้อสอบอังกฤษ
ข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย

ข้อสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
BY ชัยอานนท์ แก้วเงิน
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรี ข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
29/07/2563
527


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม พร้อมเฉลย

ข้อสอบราชการไทย แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม php html พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย คนมีโชค
17/07/2563
219


ข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อ​สอบภาค ก​ คณิตศาสตร์​เเละภาค​ ข​ วิชา​เอก​คณิตฯ เตรียมสอบ​รับราชการไทย ปี​63​

ข้อ​สอบภาค ก​ คณิตศาสตร์​เเละภาค​ ข​ วิชา​เอก​ คณิตฯ เตรียมสอบ​รับราชการไทยปี​63​
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย คนมีโชค
16/07/2563
261


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบราชการไทย ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับพิเศษ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบราชการไทย ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับพิเศษ พร้อมเฉลย
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย คนมีโชค
16/07/2563
426


ข้อสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เตรียมสอบครูผู้ช่วยทุกกระทรวงปี 62 พร้อมเฉลย

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เตรียมสอบครูผู้ช่วยทุกกระทรวงปี 62
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
15/07/2563
396


ข้อสอบกพ.
ข้อสอบการเรียงประโยชน์ + วิธีทำ + พร้อมเฉลย

ข้อสอบการเรียงประโยชน์ + วิธีทำ + พร้อมเฉลย 
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย คนมีโชค
02/07/2563
271


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานพัสดุ

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานพัสดุ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย คนมีโชค
30/06/2563
355


ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบระเบียสํานักนายกรัฐมนตรีวว่าด้วยงานสารบรรณ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
23/06/2563
146


ข้อสอบใบขับขี่
ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดรูปภาพจราจร พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย หมวดรูปภาพจราจร
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
22/06/2563
1264


ข้อสอบครูผู้ช่วย
เฉลย​แนวข้อสอบ ​พรก.วิธีบริหาร​บ้านเมือง​ที่ดี​ฉบับ​ที่​ 1 ปี 2546

<เฉลย​แนวข้อสอบ ​พรก.วิธีบริหาร​บ้านเมือง​ที่ดี​ฉบับ​ที่​ 1ปี 2546 เตรียมสอบ ​กพ เเละ​ครู​ผู้ช่วย​เกณฑ์​ใหม่​ 63​  ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
22/06/2563

ดูข้อสอบเก่าทั้งหมด

หา งาน ราชการ

[งานราชการ] Maki Cafe yala รับสมัครพนักงาน 30 อัตรา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่​วันนี้​เป็นต้นไป

Maki Cafe yala ( มากิ คาเฟ่ ) รับสมัครพนักงาน 30 อัตรา
รับสมัครงานหลาย​ตำแหน่ง​ 
1.เสิร์ฟ​ชาย-หญิง​ 10​ ตำแหน่ง
2.แคชเชียร์​ บัญชี​ 2​ ตำแหน่ง
3.ช่างทั่วไปประจำร้าน(ชาย) 2​ ตำแหน่ง
4.ครัว 10​ ตำแหน่ง
(ครัวร้อน​ ครัว​เย็น​ เตรียมของ ซูชิ​)​
5.แม่บ้าน​ 3​ ตำแหน่ง
6.พนักงาน​ทำเบเกอร์รี่​ 3 ​ตำแหน่ง
หลักฐาน​การ​สมัคร
1.สำเนา​บัตร​ประชาชน​1​ใบ
2.สำเนา​ทะเบียน​บ้าน​1​ใบ
3.สำเนา​วุฒิ​การศึกษา​1​ชุด
(วุฒิ​ ปวส หรือ​ วุฒิ​ป.ตรี​ จะพิจรณา​เป็น​พิเศษ​)คุณ​สมบัติ​
-พนักงานหญิง อัธยาศัยดี บุคลิคภาพดี
-พนักงานชาย (มีความสามารถทางช่าง จะได้พิจรณาเป็นพิเศษ)
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้
****ทุกตำแหน่ง หากมีประสพการณ์มากกว่า3ปี จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ***
สมัคร​งานได้ที่ร้าน​ มากิ​ คาเฟ่
ตั้งแต่​วันนี้​เป็นต้นไป
***เขียนใบสมัครที่ร้านเท่านั้นไม่รับสมัครทางinboxและfacebook

15/07/2563
[งานราชการ] โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักชาย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี
1. วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีภูมิลำเนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติยะลา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563
คลิกดูประกาศเพิ่มเติม

13/07/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน